Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

הפסקת אש

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

רוצים חיים

בס"ד

הפסקת אש

על מה אתם רבים?
שטחים
על מה נהרגים אנשים?
שטחים
על מת אתם מתווכחים?
שטחים
על מה המלחמה?
אדמה
למה?
רוצים לחיות
רוצים לבנות
רוצים ליצור
רוצים לשמוע רק טוב
רוצים את כולם לאהוב
לא רוצים מלחמה
לא רוצים פיגועים
רוצים חיים
רוצים לגדל ילדים
רוצים כבר שלום
רוצים שיגיע החלום
לא רוצים אלימות
לא רוצים למות
כולנו בני אדם
כולנו בשר ודם
אפשר לדבר
אפשר להסביר
צרכים לשמוע
צריכים להבין
יש פתרון
אפשר להביא את השלום
הפסיקו את האש
החיים עוברים
החיים קצרים
שני עמים, שני צדדים
כמה הסכמים
פגישות של מנהיגים
ואנחנו מה רוצים... בסך הכל חיים
לא רוצים לקבור מתים
לא רוצים הלוויות
אנחנו רוצים לחיות...............

מאת: בועז אופיר- משורר
ראשון לציון

Comments

Random Image

bilin 08-01-2010 photo by activestills
 

Newswire

Sun 25 September 2011
Tue 20 September 2011
Mon 19 September 2011
Sun 18 September 2011
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire