Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

תמונות מתוך "ספינת השוטים"

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

"ספינת השוטים" הינה דימוי ל"שיטה"

בהשראת המשל יצר האמן אמיליו מוגילנר את פסלו המדהים "ספינת השוטים" שהוצג בפסטיבל אקטיביזם 2003
(אורכו של פסל "ספינת השוטים" 4 מ' גובהו 2מ' ורוחבו 1.5 מ')
.
.

השיטה והמישתה הגדול –
על סיפון ספינת השוטים מנהלת קבוצה של בעלי הון ושררה משתה הוללות ושחיתות.

השיטה ומשת"פיה –
המשת"פים הן השכבות הנהנות מההפקר – מהפירורים הנושרים ממשתה השחיתות. המשת"פים משרתים את השיטה ועוזרים לה לחלוש על הציבור ולהחלישו.

השיטה ושייטיה –
ומי הם החותרים בירכתי ספינת השוטים?
כמעט כולנו. אנו עבדיה של השיטה שהפכה אותנו לצמיתי-עולם לאחר ש"הצליחה" לשעבדנו לעול משקולות המשכנתה שקשרה לרגלינו, לאחר שבתחבולות כבלה את ידינו, ובספינים שטפה את מוחנו.

השיטה והשוט –
ומי אוחז בשוט ומצליף בשייטים? השופט.

השיטה משטה –
כאילו יש במדינה רשויות נפרדות בעוד "הזרועות הנפרדות" אינן אלא זרועותיו של אותו תמנון, תמנון-הממון:
זרוע אחת (הכנסת) מחוקקת חוקים בשרות השיטה והשניה (מערכת המשפט) כופה אותם – ויד לוחצת יד ויד רוחצת יד.

השיטה וקשר השתיקה –
התקשורת המתהדרת בתואר "כלב השמירה של הדמוקרטיה" אינה אלא זרוע של השיטה, השמה מחסום על פיה בכל הקשור ב"פרה הקדושה" – מערכת המשפט.

השיטה והשליטה –
היות ומערכת המשפט והתקשורת אינן אלא מערכת של כלים שלובים - זרועותיו של אותו תמנון, מובטח לשיטה שלטון אבסולוטי המתחזה לדמוקרטיה. השיטה אינה אלא דיקטטורה מתוחכמת המתחזה לדמוקרטיה.
דמו - קרטיה.

השמש זרחה, השיטה פרחה
והשופט שפט
(ביאליק מעודכן)

Comments

Random Image

14
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire

 

Search