Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

מעמד הביניים נשחק

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

מה משמעות שחיקה זו מבחינה פוליטית?

בניגוד לטענות הפורחות בדבר המבנה החברתי בישראל, לפיהן מרבית האוכלוסייה היהודית בישראל, שייכת למעמד הביניים , דבר המסביר לכאורה את ההכרה הימנית של הישראלים, טענה זו מופרחת, על ידי מחקרים, כפי שמפרסם היום עיתון "הארץ".

מעמד הביניים בישראל, לפי הפרסום של מכון אדווה , הצטמק מאוד בשנות התשעים והוא עומד כיום רק על 25 אחוזים מכלל האוכלוסייה. לפי המחקר חלה ירידה של כ15 עד 19 אחוזים במספר המשפחות השייכות למעמד הביניים ובאותה עת חלה נפילה של 20-25 אחוזים בהכנסות מעמד הביניים.
מעמד הביניים הוגדר בהתאם לשיטת המחקר על פי הכנסה ממוצעת ( בין 75 ל125 אחוזים מההכנסה הממוצעת וכן על פי דיווחי מס הכנסה.

באותה עת ריכוז העושר בידי העשירים התגבר בצורה מאוד משמעותית כאשר הרוב המוגדר כמעמדות הנמוכים זוכים להכנסה שהולכת וקטנה..
למצב זה יש השלכות פוליטיות לא מועטות, שכן מה שנקרא מעמד הביניים( הגדרה מאוד לא מדעית), הוא חוט השדרה של היציבות החברתית. ככל שמעמד זה מצטמצם קטנה היציבות החברתית. אם בעבר בזמן שמדינת ישראל הייתה מדינת סעד, יכלו שליטי ישראל –דהינו מעמד בעלי ההון לסמוך כי חלק ניכר מהאוכלוסייה יתמוך במדיניותם משום שחלק ניכר מהאוכלוסייה נהנה מהפרורים שהושלכו להם, הרי כיום ההכרה הימנית אינה נשענת על אינטרס אלא על אשליות פרי העבר.
מדוע שאנשים שאין להם אינטרס בשיטה יסכימו להקריב את חייהם, חיי בניהם, או חיי קרובי משפחתם האחרים, כדי ששכבה של פרזיטים תהנה מחיים מצוינים?
זה עניין של זמן בלבד, לפני שגם בארץ יתפתח המאבק המעמדי, והתוך מאבק זה ילמדו העובדים בישראל, כי האויב האמיתי, אינו הפועל, המובטל או הפלח הפלסטיני, אלא השליטים המשתמשים בהמוני הישראלים כבשר תותחים זול?
במאבק זה גם ילמדו העובדים שהמדינה הבורגנית, דהינו המשטרה, הצבא, בתי המשפט, בתי הכלא, הם מכשירים המגינים על בעלי ההון ועל המשך העושק. כי ממשלות המייצגות את בעלי ההון, הן אויב פוליטי הרואה בהמוני הישראלים אויב לא פחות מהמוני הפלסטינים.
במאבק זה ילמדו העובדים בישראל כי הממשלות הערביות והממשלה הישראלית הן שותפות כנגד כל העובדים. ראינו זאת כבר בתקופה של שביתת עובדי הנמלים המתנגדים להפרטה הממלאת את כיסי בעלי ההון, כאשר ממשלת ישראל פנתה לממשלות ירדן, לבנון ומצרים לשתף פעולה כדי לשבור את שביתת עובדי הנמלים. ממשלות אלו הסכימו להעמיד את נמליהן לרשות בעלי ההון בישראל כדי לשבור את השביתה.

Comments

Random Image

2613831415_2daa7a4dac
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire

 

Search