Upcoming Events

  • Against Wall נגד הגדר(Now)
  • Hebron Protest(Now)
  • חייבים לחתור לשלום ملزمون بالسعي نحو السلام(0 ساعات)
  • עושים סדר בשמאל... הפעם בחיפה(يوم واحد)
  • Queer Scavenger Hunt in Jerusalem(0 أيام)
  • חרם או חלם(0 أيام)
  • תמיכה במאבקן של עובדות הניקיון באוניברסיטאות(0 أيام)
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

השר ברק הורה על סגירת העמותה שמטפלת באסירים הביטחוניים מערביי 48

ב מדווח כי שר הביטחון ברק הורה על סגירת העמותה הערבית לאסירים ולאסירים המשוחריים מערביי 48.

העמותה נוסדה אך ורק לאחרונה לאחר מאמצים רבים, והיא נועדה להחליף את העמותה לתמיכה באסירים שנסגרה על ידי ברק לפני כשלושה שנים.

 

מוניר מנסור, יו"ר העמותה, אמר לכתב האתר כי ההחלטה של ברק נועדה לפגוע בעיקר באסירים ובבני משפחותיהם. הוא עוד המשיך ואמר כי ההחלטה לא תמנע ממנו ומאחרים לתמוך באסירים ובבני משפחותיהם ולעקוב אחרי הסוגיות הקשורות אליהם, במיוחד קליטתם והעזרה להם לאחר שחרורם מבתי הכלא.

 

בעבר דיווחתי כי המדינה ממשיכה להתנכל למוניר מנסור, ודיווחתי גם על זה שהמדינה מנעה ממנו לנסוע לתורכיה עם בני משפחתו וזאת לאחר מתן הוראה בע"פ מצד המדינה.

 

     http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=661836&blogcode=11615589

 

التعليقات

Random Image

2351_ap1
 

Newswire

سبت 5 June 2010
جمعة 4 June 2010
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire