Upcoming Events

  • Against Wall נגד הגדר(Now)
  • Hebron Protest(Now)
  • חייבים לחתור לשלום ملزمون بالسعي نحو السلام(0 ساعات)
  • עושים סדר בשמאל... הפעם בחיפה(يوم واحد)
  • Queer Scavenger Hunt in Jerusalem(0 أيام)
  • חרם או חלם(0 أيام)
  • תמיכה במאבקן של עובדות הניקיון באוניברסיטאות(0 أيام)
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

ייאסר ייצור וייבוא פרוות מכל הסוגים, חוץ מאלה המיועדות לצרכי מסורת

 חסל סדר מינק כחול-לבן. בקרוב ייאסרו ייצור, ייבוא וייצוא פרוות מכל סוג, מלבד אלה המיועדות לצרכי מסורת - כך קבעה היום (ראשון) ועדת שרים לחקיקה. 

 

הוועדה אישרה את הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, להרחיב את החוק האוסר הפקה, ייצור, ייבוא, ייצוא ושיווק של פרוות מכל סוגי בעלי החיים. לפני מספר חודשים אישרה הוועדה הצעת חוק דומה של ח"כ רונית תירוש (קדימה) שנגעה אך ורק לפרוות משיער חתולים וכלבים. הצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה בכנסת. 

לבקשת שמחון אישרה הוועדה להרחיב את האיסורים הקבועים בהצעת החוק על פרוות מכל סוגי בעלי החיים, למעט פרוות בקר, גמלים וצאן, מאחר שייצור פרוות אלו נחשב לתוצר לוואי של תעשיית ייצור הבשר.

 

הוחרגו מהחוק פרוות המיועדות לצרכי הציבור החרדי, בהם פרווה לייצור כובעי שטריימל, לאחר שהוסכם כי איסור כזה יפגע ברגשותיו.

 

השר שמחון, הממונה על חוק צער בעלי חיים, הסביר בישיבה כי "חיות הבר סובלות מתעשיית הפרוות, שהיא תעשייה אכזרית שנועדה לייצור מוצרי מותרות. עורם של בעלי החיים נפשט מהם כשהם עדיין בחיים. אין סיבה שמדינת ישראל תמשיך לחזק תעשייה אכזרית זו. בנושא זה ראוי שנהיה אור לגויים", אמר שמחון. שמחון הוסיף כי בנוסף לסוגיה המוסרית ולחובת מניעת צער בעלי חיים, הרחבת האיסור תביא למעשה למצב בו לא יתאפשר ייבוא פרוות כליל, דבר שיקל על הפיקוח, שכן הפקחים בשדה התעופה לא יאלצו לברר משיערה של איזו חיה עשוייה הפרווה כדי להחליט האם ייבואה מותר". 

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1148079.html

 

 
 

     

 

 

 

التعليقات

Random Image

bilin 08-01-2010 photo by activestills
 

Newswire

سبت 5 June 2010
جمعة 4 June 2010
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire