Upcoming Events

  • סיור של עיר עמים בירושלים(0 أيام)
  • מופע בסלון - עופר גולני(0 أيام)
  • 5th Bil'in Conference(0 أيام)
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

הצהרה נגד חקיקה אנטי דמוקרטית

نسخة للطباعةنسخة للطباعةSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

הצהרת המרצים בדבר נכונות לסרבנות אזרחית במקרה של חקיקה אנטי דמוקרטית
שהופצה בשבועות האחרונים עכשיו פתוחה לכל באתר

http://www.atzuma.co.il/petition/freedomofspeech/1/


על ההצהרה שנוסחה להלן חתמו עד כה מעל 250 מרצים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.מי שמזדהה עם ההצהרה מוזמן להיכנס לאתר הנ"ל ולחתום, ואנא הפיצו הלאה בין
חבריכם ומכריכם.

גם מי שחתם על ההצהרה מתבקש לחתום שום על הנוסח באינטרנט כדי שנוכל להגיע
למטרה של 10,000 אזרחים תודה יובלנוסח ההצהרה:

כנסת ישראל, למגינת לבם של אזרחים ישרי דרך באשר הם, דנה לאחרונה בשלוש
הצעות החוק הבאות, כולן אנטי דמוקרטיות באופן בוטה וכולן מפרות באופן
מחפיר את הזכות הבסיסית, החיונית לדמוקרטיה, הזכות לחופש ביטוי:

1) אי מתן אזרחות למי שלא יצהיר נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית,
ציונית ודמוקרטית ולא ישרת בצבא או בשירות לאומי.

2) שלוש שנות מאסר למי שמציין את יום העצמאות כיום אבל או כיום נכבה.

3) שנת מאסר למי ששולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
אם יש אפשרות סבירה שהשלילה תביא לעשיית מעשה של שנאה, בוז או אי נאמנות
למדינה או לרשויותיה.

מאחר שאנו, אזרחי ישראל, החתומים מטה מבינים את משמעותה של דמוקרטיה ואת
טיבה ומחויבויותיה של מדינה דמוקרטית אמיתית, עניינים אשר בבירור אינם
נהירים עוד לרבים מחברי ממשלתנו, אנו מכריזים בזאת על כוונתנו להפר
בפומבי את האיסורים האלו, כולם או מקצתם, אם יעברו אישור כחוקים.

التعليقات

fake and out of context quotes for Dummies

fake and out of context quotes for Dummies. we've played this game before. Jordan, you remain a deeply bigoted idiot.

Re: בני משפחה שאיבדה 29 מבניה נהרגו בעזה, תובעים 851 מיליון שקלים מאולמרט

כנראה שלא:
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1070259.html

Re: הצהרה נגד חקיקה אנטי דמוקרטית

הדמוקרטיה היא אשלייה. אין טעם להגן עליה, צריך למצוא מערכת שתחליף אותה:

www.zday99.tk

Random Image

1554_10266533
 

Other Press

أحد 12 December 2010
أحد 24 October 2010
سبت 21 August 2010
ثلاثاء 3 August 2010
More ...
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire