Upcoming Events

  • סיור של עיר עמים בירושלים(0 أيام)
  • מופע בסלון - עופר גולני(0 أيام)
  • 5th Bil'in Conference(0 أيام)
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

אני לא אוותר כי יש לי חלום

نسخة للطباعةنسخة للطباعةSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

אני לא אוותר כי יש לי חלום
ביחד כולנו נמתין לשלום
אני אשיר למרומים...בשבילך אלוקים
בתחינה בתפילה ישירות לרקיע
ואני, כן אני, עוד אתכם אפתיע.

בס"ד

אני לא אוותר כי יש לי חלום

א
מחפשת מילים - רוצה לחנים
רוצה לשיר... את המסר להעביר
לשיר מהלב - לשיר לשלום
זאת אבקש לעשות כל יום
רוצה להשמיע- רוצה להופיע
רוצה לתת, רוצה לעזור
מוכנה אני לעבור כל מכשול
קשה לי מאוד... העולם... בלגן!
איך אתחיל? מאיפה? ולאן?

פזמון:
אני לא אוותר כי יש לי חלום
ביחד כולנו נמתין לשלום
אני אשיר למרומים...בשבילך אלוקים
בתחינה בתפילה ישירות לרקיע
ואני, כן אני, עוד אתכם אפתיע.

ב
מתרגשת אני ודמעות על פניי
מבקשת ממך בתפילה אלוקיי
גרש את הרוע אמור לו די... די...
סלק את החושך תן לנו אור
אני בוחרת לבן, לא... לא שחור
ויבואו ימים... ימים של שלום
אז אבין... הגשמת לי חלום.

פזמון:
אני לא אוותר כי יש לי חלום
ביחד כולנו נמתין לשלום
אני אשיר למרומים...בשבילך אלוקים
בתחינה בתפילה ישירות לרקיע
ואני, כן אני עוד אתכם אפתיע.

التعليقات

Re: אני לא אוותר כי יש לי חלום

מילים מהממות ומרגשות כיף לי וכבוד לי לשיר שיר כזה, ולנסות להשפיע על ליבם ודעותיהם של אלה השומעים אותו.

Random Image

1554_10266533
 

Other Press

أحد 12 December 2010
أحد 24 October 2010
سبت 21 August 2010
ثلاثاء 3 August 2010
More ...
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire