Upcoming Events

 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

יום כיפור - וחטאי בית המשפט

نسخة للطباعةنسخة للطباعةSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

.
לא לשווא אמרו חז"ל כי עיוות דין הוא חטא נורא שכמוהו כשפיכות דמים.
.

יש ששואלים אותי מדוע אני תוקפת דווקא את השחיתות במערכת המשפט; "כל המדינה הזאת מושחתת, אז מה פלא שגם בית המשפט מושחת?". היא הגישה הרווחת בציבור.

ואני אומרת שאסור להשוות בין שחיתות במערכת המשפט לשחיתות במערכות אחרות, כי עיוות דין הוא השחיתות הגדולה מכל, שלא לשווא היהדות משווה לשפיכות דמים.

כי -
כאשר המשפט מושחת זה לא "עוד תפוח רקוב".
כאשר המשפט מושחת - הלב והליבה, הם הרקובים.
כאשר המשפט מושחת, אין יותר תקווה. כי לא זו בלבד שאין מי שיתקן עוולות, אלא יש מי שמוסיף עוול על עוולה וחטא על פשע. כי כאשר המשפט מושחת כלו כל הקיצים ונהרסת האמונה הטבעית המפעמת בכל לב שלמרות הכל, בכל זאת יש צדק בעולם. משהו בנפש נרצח.

כאשר מערכת המשפט מושחתת - לא זו בלבד שאין מי שיתקן עוולות, יחנך להגינות וירתיע את הפשע ואת הרשע.
אלא -
מערכת משפט מושחתת, הקנויה ע"י ההון וכנועה לו, מעודדת שחיתות ואף מייצרת אותה.
כן, ממש כך –
בית המשפט הוא יצרן השחיתות מס´ 1 במדינה. כי לא זו בלבד שאינו מעניש שחיתות (של כל מי שקרוב לצלחת) אלא הוא מעניק לכל נבל ולכל עושק שהוא חפץ ביקרו חותמת הכשר של "עושק מורשה".

המדינה התדרדרה לשפל המוסרי שאליו הגיעה ומבוססת במדמנת השחיתות "בזכות" ובחסות בית המשפט.

التعليقات

Re: יום כיפור - וחטאי בית המשפט

לטלילה שלום,
דבריך כדורבנות!, שמי ארז לוסטיג, ואני אישית מנפגעי
"קנוניה ממסדית של בית-המשפט" כפי שכתב עורך דיני
במכתב ללעו"ד אילן בומבך,יו"ר וועד מחוז ת"א.
סעיף 18 בכתב זה : לטעמי, מחמת שיקולים מערבתיים הטבועים

Random Image

2970567449_66be1ddaea
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث