Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

קפקא בפורום משפטי - הודעות ששלחתי לגרגורית סמסא

نسخة للطباعةنسخة للطباعةSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

.
באביב של תל אביב, כאשר השמש זרחה, השיטה פרחה והשופט שפט, התחלתי לגלוש בפורומים משפטיים באינטרנט, כדי להפיץ את התובנות שאליהן הגעתי לאחר 4 שנים שאותן הקדשתי לחקר הנעשה במערכת המשפט.
באחד הפורומים(*) נתקלתי באשה מוכת מבוכה ויאוש שסיפרה כיצד הונה אותה עורך דינה. ההודעות הבאות הן תשובותי לאותה גולשת, שאימצה לעצמה את הכינוי "גרגורית סמסא" על שם גרגורי סמסא גיבור ספרו של קפקא, "המשפט".
---
* בפורום "חוק ומשפט" של תפוז

הנה תגובתי להודעתה של גרגורית, שהתלוננה על עורך דין שמעל באמונה.
אסתפק בציטוט תשובותי לגרגורית, כי מהן ניתן ללמוד על שאלותיה.

ההתנסות הקשה שאת מתארת של מעילת עורך דינך באמון שנתת בו, כלל וכלל אינה יוצאת מהכלל.

מסתבר שעורכי דין שמועלים באמון לקוחותיהם ו"מוכרים" אותם לצד שמנגד, היא תופעה נפוצה ביותר, במיוחד אם הצד שמנגד מיוצג ע"י אחד הקאנונים של הקליקה המשפטית, הלוא היא "משפחת המישפח" * ..

עורכי הדין ש"מוכרים" את הקליינט שלהם, לא עושים זאת דווקא תמורת שוחד, אלא בגלל שהם חוששים מהקליקה, כי ל"משפחה" יש קשרים עבותים בתוככי מערכת המשפט, כך שהפחד של עורכי הדין מהקאנונים והרצון לרצות אותם, הוא המניע אותם לתת יד לקנוניה.

מעילה בחסות ובכסות הגלימה

הנה דוגמא ספציפית של עו"ד שמעל באמון לקוחו.
עורך הדין הכניס מאחורי גבו של הלקוח, לתיק בית המשפט שבו היה לקוחו הנתבע. "תיקון לכתב הגנה" שבו מסר בשם הלקוח הודעה שקרית. כאן חשוב לציין שלצד שמנגד היתה הוכחה ניצחת בדבר שקריותה של אותה ההודעה. מטרת המעשה היתה, כמובן, להציג את לקוחו כשקרן ולספק לשופטת את הלגיטימציה לפסוק נגדו.

למרות שהלקוח גילה את המסמך המפליל בתיקו, פיטר את עורך הדין והודיע לשופטת שההודעה שמסר עוה"ד הינה שקרית ונמסרה ללא ידיעתו, הוא הפסיד במשפט, וזאת למרות שהוכח שהתובעים שקרו וסתרו את עצמם לדעת (לכן היה חשוב להציג גם את הנתבע כשקרן).

אך גם אילולא הוכחה אי אמינותם של התובעים, היתה להם בעיה רצינית להרים את נטל ההוכחה המוטלת על התביעה:
כי בעוד שתביעתם היתה מבוססת כל-כלה על עדות שמיעה של עובד באותו מפעל, התלוי במפעל לפרנסתו, ואשר עדותו היתה מלאת סתירות ובלתי אמינה,
התבססה הגנתו של הנתבע על עדים אובייקטיביים, כולל חוות דעת מומחה (שלא נסתרה) של מנהל מוסד מאוד ידוע בארץ.

תצהירי שקר, תביעות סרק, ומשפטים מבויימים

תצהירי שקר הם נפוצים ביותר, לצד התופעה של תביעת הסרק שאת מתארת.
במחקרי נתקלתי בתביעות סרק, הנתמכות בתצהירי שקר. באחד המקרים, למרות שהעד שנתן את התצהיר השקרי חזר בו על דוכן העדים מגרסתו השקרית ואישר את גרסת הצד הנתבע - לא מתוך הגינות, חלילה, אלא מפאת חוסר אינטליגנציה ובלבול - מי שהפסיד במשפט היה דווקא הצד הנתבע. השופטת במקרה הנדון (שנידון בבית משפט השלום בת"א) שנבוכה עקב העובדה שעד המפתח שעליו שמה התביעה את כל יהבה, חזר בו, הכריזה מיד עם סיום העדויות שברצונה לתת פסק דין בלתי מנומק (דבר, שלמיטב ידיעתי, אסור במשפט מן הסוג הזה המגיע לשלב ההוכחות ואפשרי רק בהסכמי פשרה).
מכיוון שהנתבע התנגד לקבל פסק דין בלתי מנומק (שעליו גם לא ניתן לערער) נאלצה השופטת לנמק את החלטתה.

למיותר לציין שהשופטת התקשתה, גם התקשתה, לתרץ כיצד הצליחה לפסוק לרעת הנתבע, כאשר כל הראיות, כולל עד התביעה מס' 1 , היו לטובתו.

מה שמפחיד בכל הסיפורים האלה היא העובדה -

1. שאת עוולותיהם מבצעים אותם השופטים כמעט בגלוי ובדרך כלל תוך שיתוף פעולה עם יותר מגורם אחד (ולא כפי שניתן להניח, בסודי סודות ובחדרי חדרים).

2. שהטיית הדין היא במקרים רבים ברורה ומובהקת במידה שאי אפשר להסתירה מאחורי הטיעון של "שגה בית המשפט הנכבד".

מכל זה עולה שאותם שופטים הפועלים ללא חשש וכמעט בשאננות, אינם "תפוחים רקובים" בודדים אלא מהווים ככל הנראה את החלק הארי של מערכת המשפט שמתמיכתה הם ללא ספק נהנים. חקרתי גם נסיונות ערעור על החלטותיהם של אותם שופטים, ונוכחתי שהשופטים המושחתים זוכים לחיפוי מושלם.

האיצטלה הרליגיוזית של המשפט

בכל הקשור בשחיתות הפושה במערכת המשפט קיים קשר שתיקה. זהו הסוד הידוע ביותר במדינה אך "לא מדברים על זה", זהו טאבו, פרה קדושה שאסור לגעת בה. כי מערכת המשפט היא הזרוע חסינת האש של שלטון ההון ומשמשת כ"הוצאה לפועל" של תמנון-הממון החומס את הארץ וועושק את הציבור. אך ככל שמערכת המשפט חזקה וכל יכולה, יש לה בכל זאת בעיה. בדומה לאפיפיור - והיא אכן מנסה לעטות איצטלה דתית - גם לה אין ליגיונים, לפחות לא צבא גלוי (מלבד "משמר בית המשפט", כמובן). האפיפיור תלוי באמונתם של המאמינים, וכנ"ל עוטי הגלימה. אותם חורצי גורלות מורמים מעם, גם הם תלויים בלגיטימציה שהם מקבלים מהציבור. לכן ה"מכובדות" כל כך חשובה להם, לכן הם נחרדים מכל ביקורת. לכן הם מנסים, גם בגלימתם, לגלם סימבול דתי. ואכן "חילונים מתקדמים" ובמיוחד אלה מביניהם שהם אתאיסטים מובהקים שבמובהקים, מוצאים בעוטי הגלימה תחליף לסמלים דתיים, ורואים בכל ביקורת על בית המשפט כפירה בעיקר.

קיומן של "רשויות נפרדות", גם אם לא תרצו, אינם אלא מעשייה
לאחר שראיתי שאין טעם להאבק בשחיתות של בית המשפט באמצעות המשפט והערעור כי השופטים המושחתים זוכים בחיפוי, שיניתי את הטקטיקה. פניתי אל העתונות ואל אישי ציבור. אך העתונות סרבה לשתף פעולה, ומכתבי המחאה שלי לחברי כנסת, שרים, ראשי מערכת המשפט ומבקר המדינה, כמעט שלא זכו לתגובה. לכן מהר מאוד הבנתי שהבעייה שגיליתי עם עוד שופט ועם עוד עו"ד הינה אך קצה הקרחון, ושהבעיה האמיתית היא עם מה שרוחש מתחת לפני השטח.
מסתבר כי מתחת לפני השטח "הרשויות הנפרדות" אינן אלה מערכת של כלים שלובים, שעל כולם חולש תמנון הממון.

המאבק ב"שיטה"

גריגורית היקרה, חזקי ואמצי, כי מי שנערך למערכה נגד מערכת המשפט **, הלוא היא הזרוע חסינת האש של "השיטה", צריך כוחות ואמונה, ועליו לקחת בחשבון שלצד השני יש משאבים בלתי נדלים של כספים, עמדות כוח ומשת"פים בלתי נלאים שמכרו את נשמתם ל"שיטה" בעבור חופן פירורים ממשתה השחיתות. עליו להכיר בעובדה שיש לאל ידו של תמנון-הממון להתנכל לו באין סוף קנוניות, כולל תביעות סרק המבוססות על עדויות שקר, ואסור לשכוח שהמשטרה ובתי המשפט בידיו.
לכן הרוב פוחדים ושותקים. פוחדים לצאת נגד מערכת אדירה, חובקת וחונקת כל.
.
למה אני לא שותקת? כי אילו לא הייתי מספרת את הידוע לי הייתי מחשיבה את עצמי בתור משת"פית. למרות שאני מודעת לעובדה שיתכן מאוד שאני דון קישוט הנאבק במטחנות ה"צדק".

תאמיני לי שאילו היה לי רכב הייתי בודקת אותו כל אימת שהייתי נכנסת לתוכו. אך "השיטה" לא חייבת לרצוח פיזית. היא יכולה גם לבצע רצח אופי מתוזמן ומתוזמר, כשהיא מציגה את מי שהיא חפצה בחיסולו כ"אוייב העם" - מושחת, בוגד, או משוגע.
אולי בקרוב הם גם יאשפזו את ה"משוגעים" באישפוז כפוי, נוסח סטאלין. המחקר שלי העלה שרופאים רבים משתפים פעולה עם ה"קליקה", ובתמורה הופכים ל"חסיני תביעות" בגין רשלנות רפואית. התחום הזה של חסינות בפני רשלנות רפואית הוא שערורייה נפשעת.
דברים שלא יעלו על הדעת מתרחשים בבית המשפט כדבר שבשיגרה.

לא לשווא שם ספרו של משה נגבי שהופיע ממש בימים אלה הוא "כסדום היינו".

-------------------
* משפחת המישפח - קליקה רבת עוצמה עליה נמנים עורכי דין מקושרים ושופטים לא כשרים.
למיותר לציין שהקשרים שבין בני המשפחה הם לאו דווקא של דם, אלא של דמים.
"משפחה" במובן הסיציליאני של המלה.
מתוך לקסיקון המושגים הנותן מושג-מה על המצב במדינה
https://israel.indymedia.org/newswire/display/759/index.php

* * שהיא הכוח המוחלט, הדיקטטורה הדרקונית, שמאחורי מסכת השקרים המכונה דמוקרטיה, או יותר נכון - דמו-קרטיה - כלומר דמוקרטיה לכאורה

التعليقات

זונה לא נבהלת מזין, ושופט מושחת לא נבהל מעירעור

לאחר כמה שנים שבהן התחקיתי אחר שחיתות בבתי המשפט וניסיתי להאבק בשופטים מושחתים באמצעות ערעורים , הבנתי שלא ניתן להילחם במערכת המשפט במגרש הביתי שלה, שבו היא קובעת את הכללים ומשנה אותם בשרירות דרקונית כל אימת שמתחשק לה. וכשנוח לשופט הוא עושה מהחוק צחוק - בדיוק כמו הבריון השכונתי שמשנה את חוקי המשחק כל אימת שמתחשק לו.

לכן זהו משחק מכור מראש.

ואם נחזור לשופט המושחת - גם אם תוכיח שהשמש זורחת בחוץ הוא יקבע שעכשיו לילה, אם זה משרת את מטרותיו.

אז מה תעשה? תערער?
הצחקת את "כבודו" כי חבריו, שם למעלה, יחפו עליו, ובינתיים אתה תזרים ל"תעשיית המישפח" עוד כסף, ותתרום ל"הפעלת המערכת". אתה תתרום להנעת גלגלי השיניים של מטחנות "הצדק", ותיגרס לאבק אדם.
כי אבק אדם - זה הלחם שלהן.
(מישפח = עוול משווע, עיוות דין)

לכן אני אומרת לכל מי שמוכן לשמוע -
אל תיפנו לבית המשפט כי בזאת אתם מספקים עבודה ל"מטחנות הצדק" שיטחנו אתכם עד דק. כי תעשיית המשפט-מישפח מוליכה את הציבור שולל, עושקת אותו, ומתחלקת בשלל עם שותפיה למשתה השחיתות.

אל תיפנו לבית המשפט כי בזאת אתם נותנים למוסד מושחת זה לגיטימציה.

---
* לכן זה ממש לא נורא שפני החוק כפני הח"כ כי חוקי הכנסת ממילא לא קובעים

פניתי לאישי ציבור ולח"כים - כולם מושחתים, זולת אחת. נחשו מי

בתחילה, ברוב תמימותי חשבתי שפנייה לאנשי ציבור ולעתונאים תזעזע ותזיז משהו. פניתי לעשרות ח"כים הנחשבים הומניטריים/מתקדמים, לפחות עם חמישה מהם דברתי אישית (כולל עם מועמד לראשות הממשלה), ורק אז קלטתי את גודל הקנוניה, הבנתי שכמעט כולם משת"פים. הצדיקה בסדום היתה ח"כ תמר גוז'נסקי, היחידה שהגיבה בהגינות ובנחרצות ופנתה לדמות מפתח במערכת המשפט בדרישה לקבל תשובות על הממצאים החמורים שהצגתי בפניה. אומר רק כי כעבור כמה חודשים היתה הגב' גוז'נסקי, הטובה שבחברי הכנסת, לח"כ מיל' (ככה יעשה למי שהוא אוטסיידר של "השיטה") וכי מעולם לא זכתה לקבל מאותה דמות מפתח במערכת המשפט, תשובה על פנייתה.

היות ובתקשורת קשר שתיקה, הערוץ היחידי הפתוח בפני הוא האינטרנט. אך גם זה בערבון מאוד מוגבל .

כשגיליתי שהתקשורת מקיימת קשר שתיקה בכל הקשור בשחיתות מערכת המשפט, פניתי לערוץ היחידי שבו עדיין אפשרית תקשורת פחות או יותר חופשית. כי ידו הארוכה של האח הגדול בוחשת גם ברשת*, ולהערכתי ייסגר בקרוב גם הערוץ הזה. אני מנסה לכן לנצל את חלון ההזדמנויות שעוד נותר פתוח במידת מה, לפני שהפשיזם הפושה בארצנו ירגיש מספיק חזק כדי להסיר סופית את מסכת הדמוקרטיה שלו...

---
* לא רק באמצעות ה"טרולים", שוטרי המחשבות המושתלים בכל צומת מידע ותחת כל עץ רענן, אלא גם באמצעות צנזורה ומחיקת הודעות ללא שום סיבה, לבד מזו שהן מביכות את "השיטה". ההודעה הראשונה שנמחקה לי היתה על הבלוף ששמו "בחירות חופשיות", והיא נמחקה מפורום "איכות השלטון" בתפוז. מנהל הפורום הבטיח לי שלא הוא מחק את ההודעה, וכשפרסמתי אותה שנית היא נותרה על כנה.

Re: קפקא בפורום משפטי - הודעות ששלחתי לגרגורית סמסא

יא אעמה. גרגור סמסא הוא גיבור הספר "הגלגול" של פרנץ קפקא ולא המשפט שגיבורו הוא כמובן - יוסף ק.

מפיצה תובנות אה? מפיצה מיטפשות.

Re: קפקא בפורום משפטי - הודעות ששלחתי לגרגורית סמסא

טלילה, טלילה. מה יהיה? לא מורידים את ההודעות שלך כי הן מביכות את השיטה, אלא כי הן לא נגישות לאיש או אישה שאינן מסכימות לתיאוריות שלך מראש, נכונות ככל שיהיו. את כותבת בצורה מתלהמת ומכלילה. פעם אחרונה שבדקתי, המציאות לא היתה בצבעים של שחור ולבן. אפילו לא בדיקטטורות הגרועות ביותר.

Random Image

2609003604_5f3b0d7d3c
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث