Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

יגאל עמיר כתרנגול הכפרות של ה"פרה הקדושה"

نسخة للطباعةنسخة للطباعةSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

.
ההסתה המתלהמת נגד עמיר והאשמתו בהרס הדמוקרטיה, מטרתה להסיט את האש מן האשמים האמיתיים.

כי מי שאחראי להתנכלות שיטתית לשלטון החוק ולהרס הדמוקרטיה, היא "השיטה" בעצמה, שעושה זאת באמצעות הזרוע הדיקטטורית וחסינת האש שלה, מערכת המשפט.

מערכת המשפט הורסת את הדמוקרטיה באופן שיטתי, והדרך שבה היא נותנת "טיפול מיוחד" לעמיר, ועושה צחוק מהחוק - מה היא אם לא פגיעה בדמוקרטיה? אותו הפשע עצמו שבו היא מאשימה, למרבית האירוניה, את עמיר.

אך כוהני "הפרה הקדושה" חסינים מכל, גם מביקורת, וממשיכים בעוולותיהם ובהרס השיטתי של ה"דמוקרטיה הישראלית", שכבר מזמן, "הודות" לשיטה, אינה מדינת-חוק ואינה דמוקרטיה. ושוב למרבית האירוניה, אחד מציוני הדרך הבולטים ביותר של המדינה בהתדרדרותה למעמד של "מדינת עיוות חוק", הינו השתת העונש הרטרואקטיבי והבלתי חוקי, עונש שלא נמצא בספר החוקים, על עמיר (*).

אך עיוות הדין בפרהסיה ורמיסת החוק ברגל קלגס גסה לא זכו בביקורת אלא בתשועות הציבור. ציבור ש"השיטה" מתמרנת אותו פעם אחר פעם, באמצעות תרועות השופר של תקשורת מתוזמנת ומתוזמרת, לצאת במחול שדים.

וכך עזר הציבור לשיטה לעשות צעד משמעותי נוסף בהשתת דיקטטורה שיפוטית עליו.
כי לא בכוח הזרוע חולשת השיטה על הציבור - אלא בכוח חולשותיו-הוא.
באמצעות חולשותיו הפסיכולוגיות ניגף הציבור בפני המגף ה"דמוקרטי".

ובעוד הציבור קם על עמיר הקשור אל המוקד,
נגד מחריביה השיטתיים של הדמוקרטיה - אף אחד לא קם (אלא מתוך יראת כבוד בפני "כבוד השופט").

כאשר הזעם הקדוש מכוון נגד "תרנגול הכפרות"
יכולה "הפרה הקדושה" להמשיך במעשיה ללא חשש.

------------------
* ראו גם "שמאלנים למען זכויות אדם ליגאל עמיר"
באתר זה

التعليقات

Re: יגאל עמיר כתרנגול הכפרות של ה"פרה הקדושה"

יגאל עמיר עשה מעשה חשוב ביותר .
על כולנו לזכור הייטב שפירוק מדינת ישראל מחייב גם ....

Random Image

The Annals to Getting Compensated To Complete Reviews
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث